پیشنهادات کاری ما

به ما بپیوندید و به مختل کردن بازار سازمانی کمک کنید!

به ما بپیوندید ما فرصت غیر عادی برای یادگیری برای توسعه و بودن بخشی از یک تجربه هیجان انگیز و تیم ارائه می کنیم.

تماس با ما برای موقعیتهای شغلی.

درباره ما

درباره ما

We are a team of passionate people whose goal is to improve everyone's life through disruptive products. We build great products to solve your business problems.